Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej jednostce: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt naszą jednostką i jej komórkami organizacyjnymi.

SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim to szpital powiatowy o wieloletniej tradycji, który już od ponad 130 lat służy pacjentom Powiatu Grodziskiego i nie tylko.

Podstawowym celem działalności Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 
Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:
 
 
1.    całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne, 
 
2.    ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Do głównych zadań zakładu należy:

  •       udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
  •       udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
  •       wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych, 
  •       prowadzenie działalności szkoleniowej i dokształcanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie porozumień i umów z innymi podmiotami, 
  •       realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, 
  •       wykonywanie innych działań wynikających z odrębnych przepisów.