Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniających, jak korzystać z naszego Biuletynu Informacji Publicznej.