Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej jednostce: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt naszą jednostką i jej komórkami organizacyjnymi.

SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim to szpital powiatowy o wieloletniej tradycji, który już od ponad 130 lat służy pacjentom Powiatu Grodziskiego i nie tylko.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisku Wielkopolskim
 
świadczy usługi
 
1.    wszystkim pacjentom ubezpieczonym, posiadającym skierowanie lekarza uprawnionego do jego wystawienia (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne -  nieodpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 
2.    pacjentom nieubezpieczonym oraz pacjentom ubezpieczonym nie posiadającym skierowania, o którym mowa w pkt. 1 (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne - odpłatne

Zakres świadczeń

  •       lecznictwo szpitalne
  •       poradnie specjalistyczne
  •       usługi diagnostyczne
  •       programy profilaktyczne
  •       pomoc doraźna
  •       transport sanitarny