Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Data ustalenia pierwotnego tekstu: 27 września 2019 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 27 września 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis informacyjny szpitala https://spzoz-grodzisk.pl/

Strony serwisu nie zawierają żadnych mechanizmów np. formularzy, zapytań, ankiet, itp. zbierających dane osobowe. Strony serwisu pełnią wyłącznie funkcję informacyjną i nie wchodzą w interakcję z odwiedzającymi, nie zawierają opcji logowania, nie wykorzystuje się dzienników logów. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Szpitala.

Informacja o plikach Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Szpitala nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome / W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Internet Explorer / Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox / Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera / Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari / W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Informacja o przetwarzaniu danych w ramach monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych użytkownika serwisu w przypadku skorzystania z poczty elektronicznej

Jedynym mechanizmem interaktywnym wykorzystywanym na stronach szpitala są hiperłącza umożliwiające automatyczne otwarcie po stronie użytkownika klienta pocztowego z otwartą wiadomością przygotowaną do wysłania zawierającą adres skrzynki poczty elektronicznej obsługiwanej przez Szpital.

Osoby, które wykorzystają ten mechanizm i podadzą w wysłanej do nas wiadomości swoje dane osobowe informujemy że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W przypadku skierowania do nas zapytania, prośby, życzenia lub żądania związanych z Pana/Pani statusem Pacjenta oraz z przetwarzanymi przez nas danymi dotyczącymi Pana/Pani stanu zdrowia — Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku wymienionych celach takich jak: ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, diagnoza medyczna, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu; na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 4. W przypadku wysłania do nas wiadomości z zapytaniem, prośbą, życzeniem lub żądaniem związanych z innymi sprawami, niż opisane w pkt 3 — Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu odniesienia się do Pana/Pani wiadomości, w tym załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi, jeśli będzie taka potrzeba; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli na podstawie Pan/Pani zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie, przez które rozumie się: przekazanie danych osobowych przez osobę fizyczną w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
 5. W przypadkach opisanych w pkt 3 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, podmiotom przetwarzającym, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. W przypadkach opisanych w pkt 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom właściwym dla prowadzonej na Pana/Pani życzenie sprawy, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a poprzez skierowane do Pana/Pani wiadomości kopie pism wysyłanych w tej sprawie.
 7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego chyba, że będzie tego wymagała sprawa prowadzona na Pana/Pani życzenie i będzie to niezbędne ze względu na ważne, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, wobec których charakteru nadrzędnego nie mają interesy ani prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Wówczas Administrator oceni wszystkie okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • jeśli zostaną dołączone do dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania może być inny, w przypadkach określonych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej spraw w jednolitym rzeczowym wykazie akt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
 9. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, przeniesienia, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/Pani ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych.
 10. W przypadkach, gdy zezwalają na to przepisy aktów prawnych ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych.
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w opisywanej sytuacji kontaktu e-mailowego jest dobrowolne, choć w przypadku, gdyby miało dojść do przetwarzania danych wrażliwych dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia będzie obowiązkowe, w zakresie ustalonym przez przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 13. Jeśli adres poczty elektronicznej, z której wysłał/a Pan/Pani wiadomość jest inny niż zapisany w przechowywanej przez nas dokumentacji medycznej może zostać Pan/Pani poproszony/a o potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem profilu zaufanego EPUAP, podpisu kwalifikowanego, przelewu bankowego potwierdzającego zgodność danych lub w inny przyjęty przez Administratora sposób.
 14. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 07:00 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2022 10:47 mhemmerling