Podstawowym celem działalności Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 
Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:
 
 
1.    całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne, 
 
2.    ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Do głównych zadań zakładu należy:

  •       udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
  •       udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
  •       wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych, 
  •       prowadzenie działalności szkoleniowej i dokształcanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie porozumień i umów z innymi podmiotami, 
  •       realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, 
  •       wykonywanie innych działań wynikających z odrębnych przepisów. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:37 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:38 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:39 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:39 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:40 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:40 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:41 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 09:41 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 czerwiec 2022 13:07 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 czerwiec 2022 13:09 mhemmerling
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 07:31 mhemmerling